ROSH

20/05/2024

24. SPORTSKI SUSRETI ROSH-a MEMORIJAL „MARIJAN CELJAK“

Memorijal „Marijan Celjak“ najvažniji je godišnji događaj za Regionalni odbor za središnju Hrvatsku – ROSH. Najvažniji je iz razloga da je potrebno na jednom mjestu okupiti članove Udruge , osigurati smještaj i ishranu , ......
25/04/2024

12. IZBORNA SKUPŠTINA UHB HEP-a ZA ROSH

Dana 19.04.2024. god. na Turnju kod Karlovca u Muzeju Domovinskog rata održana je 12. izborna skupština UHB HEP-a za ROSH . Ovaj objekt je izabran da bude poticaj.......
17/04/2024

Ogranak Glina-Topusko

Članovi ogranka Glina-Topusko na čelu s predsjednikom ogranka g. Kaurićem obišli su grobove naših preminulih i poginulih kolega odajući .......
28/03/2024

Usksrna čestika

Uskrsno jutro je nešto novo do tada neviđeno , Isus Krist se iz mrtvih vratio nama objaviti vječni život za sve nas, jer je prošao kroz muku na križu......