13. GLAVNA REDOVNA SKUPŠTINA UHB HEP 1990.-1995.

88. Sjednica Predsjedništva ROIH-a
19/12/2017
Blagosloveljen Božić i beričentna nova 2018. godina
20/12/2017

13. GLAVNA REDOVNA SKUPŠTINA UHB HEP 1990.-1995.

   Središnji odbor Udruge je na svojoj 11. sjednici od 17.11.2017. u Vukovaru donio odluku da će se 13. Glavna redovna skupština održati 09. 12. 2017. u Ivanić Gradu s početkom u 12:00 sati. Na osnovu ukupnog broja članova u radu skupštine može sudjelovati 128 sabornika, članova Udruge s pravom glasa.
Skupština je otvorena intoniranjem himne Republike Hrvatske. Predsjednik Udruge Davor Tomljanović je pozvao sve nazočne da minutom šutnje odaju dužnu počast svim poginulim, nestalim i umrlim braniteljima, djelatnicima HEP d.d. i HOPS d.o.o. Sukladno poslovniku o radu Glavne redovne skupštine predložio je izbor Radnog predsjedništva koje će u nastavku voditi rad skupštine. Za predsjednika i članove Radnog predsjedništva predloženi su glasnogovornik udruge Tihomir Lasić i predsjednici regionalnih odbora Vinko Sesar, Ivica Brakus, Mladen Zuzić i Anđelko Radić. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik Radnog predsjedništva Tihomir Lasić je zahvalio sabornicima na ukazanom povjerenju u izboru Radnog predsjedništva i pozdravio sve nazočne članove Udruge, sabornike i goste te je poželio da se Skupština održi u pravom demokratskom ozračju. Prije početka radnog dijela Skupštine prenio je pozdrave koje su sabornicima uputili predsjednik Uprave HEP d.d. Perica Jukić, predsjednik Uprave HOPS d.o.o. Miroslav Mesić i direktor HEP ODS d.o.o. Nikola Šulentić. Na kraju je pozvao prvog glasnogovornika Udruge Šimu Samodola i predsjednika Udruge Davora Tomljanovića da pozdrave skup.

Na početku radnog dijela Skupštine usvojen je predloženi dnevni red i Poslovnik o radu 13. Glavne redovne skupštine.
Nakon toga pristupilo se izboru ostalih radnih tijela Skupštine. Za Verifikacijsko povjerenstvo predloženi su: Darko Lisinski predsjednik, članovi Iko Gudelj i Neven Cuculić, za zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika predloženi su Igor Kalac, Darko Međurečan i Neven Cuculić. Svi prijedlozi su usvojeni jednoglasno.
U ime Verifikacijskog povjerenstva Tihomir Lasić je izvijestio skup da su od 128 pozvanih sabornika nazočna 83 sabornika s pravom glasa te su temeljem Poslovnika o radu skupštine sve odluke koje će se donijeti pravovaljane.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda izvješće o radu UHB HEP 1990.-1995. za 2016. podnio je predsjednik Udruge Davor Tomljanović.
U svom opširnom izvješću predsjednik je sabornicima prezentirao najvažnije aktivnosti Udruge koje su bile sastavni dio Programa rada za 2017.
Pomoći zbog smrti, bolesti člana Udruge, člana obitelji, liječenja i rehabilitacije, nabavke lijekova i ortopedskih pomagala bile je zastupljena u punom obimu. Udruga je sudjelovala u obilježavanju svih značajnih datuma i obljetnica iz Domovinskog rata. Veliki broj članova Udruge je 18.11. u Vukovaru, u koloni sjećanja odao počast svim poginulim i nestalim braniteljima i svim civilnim žrtvama u herojskoj obrani grada. Istog dana branitelji HEP-a i HOPS-a su se okupili i u Škabrnji kako bi se poklonili žrtvama ovog malog mjesta u zadarskom zaleđu koje je samo u jednom danu izgubilo preko 80 svojih mještana, branitelja i civila.
Proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 05.08. u Kninu nije mogla proći bez sudjelovanja velikog broja branitelja iz svih regionalnih odbora. Isto tako Udruga je na nivou regionalnih odbora obilježila datume pogibije i posjet mjestima stradavanja svih naših poginulih i nestalih kolega branitelja. Posebno je istaknuo otkrivanje spomen ploče četvorici branitelja, djelatnika Elektre Sisak u prostorima Elektre čime je udruga ispunila jednu od temeljnih odredbi iz svog Programa rada da svim poginulim hrvatskim braniteljima, djelatnicima HEP-a, u mjestima iz kojih su potekli postavi spomen obilježje u znak trajnog sjećanja na njihovu veliku žrtvu.
Jedna od bitnih aktivnosti koje se slobodno mogu staviti pod stavku pomoći članovima bili su međuogranski susreti, izleti, regionalni sportski susreti i sportski susreti „Memorijal Branko Androš“ na kojem se svaki put okupi velik broj članova Udruge.
Kontinuirano se održava suradnja s udrugama branitelja javnih tvrtki u većinskom vlasništvu RH u kojima je preko 35000 branitelja okupljeno u Savezu udruga branitelja radnika, a značajno je da je UHB HEP 90.-95. jedna od utemeljitelja Saveza. Središnji odbor daje punu potporu predsjedniku Udruge u sudjelovanju u radu Saveza. Sve ove aktivnosti se ne bi mogle realizirati bez podrške Uprave HEP-a i HOPS-a i rukovoditelja HEP-a i HOPS-a na nižim razinama. Isto tako velika zahvala ide i svim članovima tijela Udruge i regionalnih odbora na nesebičnoj pomoći i suradnji u radu.

Nakon izvješća predsjednika Udruge izvješće Nadzornog odbora UHB HEP 1990.-1995. za razdoblje 2012.-2015. podnio je predsjednik Nadzornog odbora Udruge Stjepan Hodak.
„Nadzorni odbor Udruge i nadzorni odbori regija održavali su svoje sjednice redovno, svakih šest mjeseci kako bi prekontrolirali financijsko poslovanje regionalnih odbora i središnjice te donijeli polugodišnje i završno godišnje financijsko izvješće. Zaključak glavnog Nadzornog odbora je da nije bilo nepravilnosti u vođenju knjigovodstva i financija. Sve odluke koje su donosili predsjednici i tajnici Regionalnih odbora te predsjednik i glavni tajnik Udruge kao odgovorne osobe u poslovanju Udruge su potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom.

U daljnjem radu Skupštine, nakon kratke rasprave o izvješćima predsjednika Udruge i predsjednika Nadzornog odbora sabornici su jednoglasno usvojili izvješća.
7. točka dnevnog reda je bio prijedlog rebalansa proračuna za 2017. koji je sabornicima iznio glavni tajnik Udruge Igor Kalac. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Pod 8. točkom dnevnog reda bio je prijedlog izmjene Statuta UHB HEP 90.-95. i to čl. 20.

Članak 20.

Članovi tijela Udruge biraju se ili imenuju na vrijeme od četiri godine. Nitko ne može biti biran ili imenovan više od dva puta uzastopce za člana istog tijela Udruge. Odredba iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na obnašanje funkcija: Glavni tajnik Udruge, Glasnogovornik Udruge, Tajnik Regionalnog odbora i Sabornike Glavne Skupštine. 
Mandat članova tijela prestaje usvajanjem ostavke ili opozivom tijela koje ih je izabralo ili imenovalo. Ako pojedinom članu tijela prestane mandat i prije isteka vremena na koji je izabran ili imenovan, Središnji odbor Udruge može na to mjesto imenovati novog člana čiji mandat traje do isteka mandata prethodnika.

Izmjenjeni tekst

Članovi tijela Udruge biraju se ili imenuju na vrijeme od četiri godine. Za funkcije tijela Udruge: predsjednik Udruge, predsjednik Regionalnog odbora, predsjednik Glavnog nadzornog odbora, predsjednik Suda časti nitko ne može biti biran ili imenovan više od dva puta uzastopce za istu funkciju. 
Mandat članova tijela prestaje usvajanjem ostavke ili opozivom tijela koje ih je izabralo ili imenovalo. Ako pojedinom članu tijela prestane mandat i prije isteka vremena na koji je izabran ili imenovan, na prijedlog regionalnog odbora Središnji odbor Udruge može na to mjesto imenovati novog člana do sastanka tijela nadležnog za izbor ili imenovanje. U slučaju prestanka mandata predsjednika Udruge Središnji odbor Udruge na tu dužnost privremeno imenuje jednog od dopredsjednika Udruge do sastanka Glavne skupštine udruge.

9. Program rada za 2018. i financijski plan za 2018.  >>>> Plan rada za 2018.godinu

13. Glavna redovna skupština završila je s radom u 14:00 sati, a druženje je nastavljeno uz zajednički ručak za sve sabornike i goste skupštine u restoranu hotela Sport.