Sjednica Središnjeg odbora i Glavnog nadzornog odbora UHB HEP-a

Međuogranski susret branitelja ROJH
26/07/2019
IN MEMORIAM – ŠIME SAMODOL
29/07/2019

Sjednica Središnjeg odbora i Glavnog nadzornog odbora UHB HEP-a

Sjednica Središnjeg odbora Udruge i Glavnog nadzornog odbora iste održana je 25.07.2019.g. u prostorijama Elektroprimorja u Rijeci. Podnešena izvješća Regionalnih nadzornih odbora, raspravljeno o istima te doneseni zaključci o prihvaćanju istih. Nakon podnošenja izvješća glavnog tajnika Udruge Igora Kalca pristupilo se detaljnom pregledu knjiga financijskog poslovanja središnjeg računa, plaćenih računa i izvoda iz banke. Pregledom epravilnosti nisu uočene te je poslovanje obavljano uredno i uz uredno vođenje financijskih knjiga te sukladno zakonskim odredbama. Glavni NO usvojio je i dokument “Bilješke uz financijski izvješće za 2018 g.” koje su dopuna financijskom izvješću za 2018.g. Po završetku Sjednice Gl. NO održana je redovita sjednica Središnjeg odbora UHB HEP 1990-1995.