DAN NEOVISNOSTI

In memoriam- Ivica Benić
03/10/2018
Sjećanje, Stijepo Čikato, Andrija Crnčević – 6.10.1991.
10/10/2018

DAN NEOVISNOSTI

Temeljem referenduma održanog 19.svibnja 1991.godine, na kojem se 93,94% birača izjasnilo se za suverenu i nezavisnu Republiku Hrvatsku, a prema Ustavu Republike Hrvatske Hrvatski sabor 25.lipnja 1991. donio je dvije odluke;

Deklaraciju o proglašenju suvremene i samostalne Republike Hrvatske

Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske

USTAVNU ODLUKU

o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske
I.
Republika Hrvatska proglašava se suverenom i samostalnom državom.

II.
Ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreće postupak za međunarodno priznavanje.

III.

Međunarodni ugovori koje je sklopila i kojima je pristupila SFRJ primjenjivat će se u Republici Hrvatskoj ako nisu u suprotnosti s Ustavom i pravnim poretkom Republike Hrvatske, na temelju odredaba međunarodnoga prava o sukcesiji država u pogledu ugovora.

IV.
Na području Republike Hrvatske važe samo zakoni koje je donio Sabor Republike Hrvatske, a do okončanja razdruživanja i savezni propisi koji nisu stavljeni izvan snage. Republika Hrvatska preuzima sva prava i obveze koja su Ustavom Republike Hrvatske i Ustavom SFRJ bila prenesena na tijela SFRJ. Postupak preuzimanja tih prava i obveza uredit će se ustavnim zakonom.

V.
Državne granice Republike Hrvatske su međunarodno priznate državne granice dosadašnje SFRJ u dijelu u kojem se odnose na Republiku Hrvatsku, te granice izmedu Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Bosne i Hercegovine. Srbije i Crne Gore u okviru dosadašnje SFRJ.

VI.
Prihvaćajući načela Pariške povelje, Republika Hrvatska jamči svim svojim državljanima nacionalna i sva druga temeljna prava i slobode čovjeka i građanina, demokratski poredak, vladavinu prava i sve ostale najviše vrednote svoga ustavnog i međunarodnog pravnog poretka.

VII.
Ova ustavna odluka stupa na snagu kada ju proglasi Sabor Republike Hrvatske.

Klasa: 010-03/91-02/O6 Zagreb, 25. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća udruženog rada Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Vijeća općina Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Društveno-političkog vijeća Ivan Vekić, v. r.
Predsjednik Sabora dr. Žarko Domljan,v. r.

Svim članovima udruge i građanima Republike Hrvatske čestit Dan neovisnosti, sa posebnom zahvalom i sjećanjem na poginule domoljube, njihove obitelji, hrvatske branitelje i sudionike Domovinskog rata koji su obranili neovisnost, suverenost i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske.