ROSH – Rim

86. sjednica Predsjedništva ROIH-a
18/09/2017
18. Športski susreti „Memorijal Branko Androš“
24/09/2017

ROSH – Rim

 U organizaciji agencije „Kraljica mira“, članovi udruge ROSH-a, sa svojim obiteljima o vlastitom trošku hodočastili su Vatikan, posjetili Rim, Pisu, Orivieto, Sienu, Vezuv, Popeii. Razgledavali baziliku sv.Marije velike, baziliku sv. Ivana Lateranskog,  sv. stube, najstariju krstionicu, katakombe,  Anđeosku tvrđavu, Palaču pravde, Trg Navona, Panteon, crkvu sv.Ignacija (grob Bartola Kašića), fontanu di Trevi, Španjolski trg, baziliku i kupolu sv. Petra, crkvu sv. Petra u okovima (MOJSIJE), Flavijev amfiteatar (Koloseum), Rimski forum, Kapitolij, Oltar domovine, crkvu sv. Marije (grob Katarine K.Kosače) Trajanov stup, Venecijanski trg. Hrvatska crkvu i zavod sv. Jeronima gdje održana misa za hrvatske branitelje.  Kroz povijest i znamenitosti spomenutih građevina vodio nas je g. Slavo Mandurić i približio nam Rim, Vatikan, Italiju ukazavši na veliku ulogu Hrvata u povijesti kršćanstva kroz brojne povijesne događaje. Svi smo se vratili svojim kućama duhovno bogatiji, puni dojmova, novih saznanja, uvjerivši se da zaista svi putevi vode u Rim.