14. Glavna redovna skupština

Međuogranski susreti ROJH-a, HE na Cetini
26/11/2018
Sportski susreti regije Sisak
17/12/2018

14. Glavna redovna skupština

U skladu sa Statutom udruge i temeljem odluke 15. sjednice  Središnjeg odbora,01.12.2018. u  Ivanić Gradu, u velikoj dvorani hotela „Sport“  održana je 14. Glavna redovna skupština UHB HEP 90.-95.

Skupština je započela intoniranjem himne Republike Hrvatske, a potom je skupštinu otvorio predsjednik udruge Davor Tomljanović zamolivši sve nazočne da minutom šutnje odaju počast svim poginulim, nestalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata kao i umrlim hrvatskim braniteljima, članovima udruge.

Nakon usvojenog dnevnog reda nazočni sabornici su u 2. točki dnevnog reda izglasali predloženi Poslovnik o radu Glavne redovne skupštine. Predsjednik udruge je dao na glasovanje prijedlog Središnjeg odbora da  Radno predsjedništvo koje će u daljnjem tijeku voditi rad skupštine bude u sastavu: predsjednik Tihomir Lasić i članovi radnog predsjedništva Vinko Sesar, Anđelko Radić, Ivica Brakus i Mladen Zuzić.

U 3. točki dnevnog reda osim radnog predsjedništva izabrano je verifikacijsko povjerenstvo u satavu: predsjednik Dario Lisinski i članovi Iko Gudelj i Darko Larva, zapisničar Igor Kalac i dva ovjerovitelja zapisnika Darko Velnić i Darko Međurečan.Svi prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Predsjednik verifikacijskog povjerenstva je izvjestio skup da od 128 pozvanih  sabornika izabranih na izbornim skupštinama regionalnih odbora skupštini  nazoči njih 72 s pravom glasa. Time su po Statutu i Poslovniku o radu ispunjeni svi uvjeti da će sve donesene odluke na 14. Glavnoj redovnoj skupštini biti pravovaljane.

Izvješće o radu udruge za 2017. je bila 4. točka dnevnog reda. Izvješće  je podnio predsjednik udruge  Davor Tomljanović.

Peta točka dnevnog reda je bilo izvješće o financijskom poslovanju udruge za 2017. Izvješće je podnio predsjednik Nadzornog odbora Stjepan Hodak.

Nakon kratke rasprave o oba izvješća u kojoj je pojedina objašnjenja i tumačenja pored predsjednika udruge i  predsjednika NO dao  i glavni tajnik Udruge Igor Kalac, izvješća su u objedinjenom glasovanju jednoglasno prihvaćena.

Glavni tajnik udruge je u nastavku rada pod 7. točkom dnevnog rada iznio pred sabornike prijedlog SO o rebalansu proračuna udruge za 2018. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

U skladu s Zakonom o udrugama koji tumači da svaka udruga mora imati svog likvidatora,na skupštini je trebalo izabrati novog likvidatora udruge. Dosadašnja likvidatorica UHB HEP-a, ujedno i knjigovođa udruge, gđa Neli Jurinčić je otišla u mirovinu. Prijedlog SO je da novi knjigovođa udruge, gđa Slađana Kirinčić  bude i novi likvidator udruge što su sabornici jednoglasno usvojili.

Jedna od najvažnijih obveza udruge je donošenje Plana rada i Financijskog plana udruge za 2019. Obzirom da te planove jedino može donijeti glavna skupština kao najviše radno tijelo udruge, prijedlog plana rada i prijedlog financijskog plana su pred sabornike iznijeli predsjednik i glavni tajnik udruge.

Predsjednik Davor Tomljanović je naglasio da se plan rada udruge u 2019. neće bitno mijenjati u odnosu na protekle godine posebno u dijelu koji se odnosi na sve oblike pomoći članovima, sjećanja na sve poginule, nestale i umrle kolege, članove udruge, obilježavanje najvažnijih događaja iz Domovinskog rata, sportske susrete regionalnih odbora i sportski susreti udruge „Memorijal Branko Androš“, međuregionalne i međuogranske susrete.

Glavni tajnik Igor Kalac je iznoseći prijedlog financijskog planaudruge za 2019. dodao da Plan rada uvelike ovisi i o predviđenom financijskom planu, a sve dosadašnje aktivnosti rukovodstva udruge daju nam za pravo da možemo planirati troškove na razini prošlogodišnjih.

Prijedlog Plana rada i Financijskog plana udruge sabornici su jednoglasno usvojili i time dali mandat Središnjem odboru u vođenju i radu udruge u 2019. godini.

U svečanom dijelu rada 14. Glavne redovne skupštine koji je upriličen povodom obilježavanja 1. prosinca, 23. godišnjice postojanja i rada udruge nazočnima su se pridružili i gosti: glavni tajnik Ministarstva branitelja Domagoj Sivrić, direktor HEP-Proizvodnje d.o.o. Željko Starman i predsjednik udruge branitelja RIZ-a Branko Banjac koji su na početku biranim riječima pozdravili skup.

Za svoje pozdravne riječi i nadasve emotivan govor veliki pljesak svih nazočnih dobio je prvi glasnogovornik udruge Šime Samodol. Skup su pozdravili i predsjednici regionalnih odbora Vinko Sesar, Ivica Brakus, Anđelko Radić, Mladen Zuzić i na kraju predsjednik udruge Davor Tomljanović.

Prva točka svečanog dijela rada 14. Glavne redovne skupštine bila je prezentacija internetske straniceudruge koju je iznio član povjerenstva za informiranje udruge i ujedno autor stranice, Ivica Huzjak. Svi nazočni su s velikim zanimanjem popratili prezentaciju u kojoj su mogli vidjeti što internetska stranica pruža, koje  sve mogućnosti i informacije članovi mogu dobiti pristupom stranici. Ivica Huzjak je isto tako naglasio da se stranica može još više nadograđivati posebno u onom dijelu koji se odnosi na ogranke, zanimljive događaje i osobna svjedočenja članova iz Domovinskog rata.  Tu očekuje suradnju svih ogranaka i njihovih članova.

Glavni tajnik Igor Kalac je predstavio novi Pravilnik o potporamaudruge koji je na svojoj zadnjoj sjednici donio Središnji odbor i koji će se početi primjenjivati od 01.01.2019. Ovaj pravilnik je objedinjen za sve regionalne odbore  i jedinstven je za sve članove u cijeloj udruzi. Pravilnik o potporama zajedno sa svim formularima za traženje pomoći bit će dostupan na web stranici udruge od 01.01. 2019. godine.

  1. Glavna redovna skupština je završila čestitkom predsjednika udruge Davora Tomljanovića. Svim sabornicima, gostima i svim članovima UHB HEP-a zaželio je blagoslovljen i veseo Božić, puno zdravlja i poslovnog uspjeha svim članovima udruge i članovima njihovih obitelji u 2019. godini.