15. GLAVNA REDOVNA SKUPŠTINA UHB HEP-a 1990.-1995.

Branitelji ROZH-a odali počast…..
13/12/2019
Međuorganski susreti regije Sisak
15/12/2019

15. GLAVNA REDOVNA SKUPŠTINA UHB HEP-a 1990.-1995.

U skladu sa Statutom udruge i temeljem odluke 19. sjednice  Središnjeg odbora, 30.11.2019. u  Ivanić Gradu je  održana  15. Glavna redovna skupština UHB HEP 90.-95.

Skupština je  započela intoniranjem himne Republike Hrvatske i minutom šutnje za sve poginule, nestale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata  i sve umrle hrvatske branitelje, članove Udruge.

Rad skupštine je otvorio predsjednik Udruge Davor Tomljanović koji je predložio dnevni red skupštine. Nakon usvajanja dnevnog reda nazočni sabornici su u 2. točki dnevnog reda izglasali predloženi  Poslovnik o radu Glavne redovne skupštine.

Pod trećom točkom dnevnog reda predsjednik Udruge je iznio prijedlog Središnjeg odbora  za izbor radnih tijela skupštine, radno predsjedništvo u sastavu: predsjednik Tihomir Lasić i članovi  Vinko Sesar, Anđelko Radić, Ivica Brakus i Mladen Zuzić,  verifikacijsko povjerenstvo u sastavu: predsjednik Dario Lisinski i članovi Iko Gudelj i Neven Cuculić, zapisničar Igor Kalac i dva ovjerovitelja zapisnika Zlatko Marega i Denis Udović. Svi prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Predsjednik verifikacijskog povjerenstva je izvjestio skup da je od 128 pozvanih  sabornika  nazočno njih 73 s pravom glasa. Time su po Statutu i Poslovniku o radu skupštine ispunjeni svi uvjeti da će sve donesene odluke na 15. Glavnoj redovnoj skupštini biti pravovaljane.

Izvješće o radu Udruge za 2018. je bila 4. točka dnevnog reda. Izvješće  je podnio predsjednik Udruge  Davor Tomljanović.

Peta točka dnevnog reda je bilo izvješće o financijskom poslovanju Udruge za 2018. Izvješće je podnio predsjednik Nadzornog odbora Stjepan Hodak.

Nakon kratke rasprave  izvješća o radu Udruge i financijskom poslovanju Udruge za 2018. su u objedinjenom glasovanju jednoglasno prihvaćena.

Glavni tajnik Udruge je u nastavku rada pod 7. točkom dnevnog rada iznio pred sabornike prijedlog SO o rebalansu proračuna Udruge za 2019. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

U osmoj točki dnevnog reda predloženi su na usvajanje  Plan rada i Financijski plan Udruge za 2020.,a  prijedloge  su pred sabornike iznijeli predsjednik i glavni tajnik Udruge.

Prijedlog Plana rada i Financijskog plana Udruge sabornici su jednoglasno usvojili i time dali mandat Središnjem odboru u vođenju i radu Udruge u 2020. godini.

U drugom dijelu 15. Glavne redovne skupštine, u svečanom dijelu  upriličena je promocija knjige „Elektroprijenos Hrvatske u Domovinskom ratu (1990.-1998).“ koju je izdala tvrtka  Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Nazočnima su se pridružili urednici i prezenteri knjige, glavni urednik  Miroslav Mesić te urednici Stjepan Guć  za dio „Tijek rata na splitskom području  i Nikola Jaman za dio „Tijek rata na osječkom području“, Dinko Tandara, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja i direktor HOPS d.o.o. PrP Zagreb Ivan Sićaja kao izaslanik predsjednika uprave HOPS-a.

U knjizi je opisan početak i tijek rata na cjelokupnom teritoriju RH i  u svim prijenosnim  područjima, vođenje elektroenergetskog sustava Hrvatske, ratna razaranja na prijenosnoi mreži i transformatorskim stanicama, sanacija i obnavljanje mreže od 1993. -1998.

„Knjiga je namjenjena široj stručnoj javnosti iz područja elektroenergetike, ali i drugim čitateljima i bit će  trajna uspomena na najteže dane u šezdesetogodišnjoj povijesti prijenosa električne energije u Hrvatskoj“ (citat autora).

  1. Glavna redovna skupština je završila pozdravom predsjednika Udruge Davora Tomljanovića. Svim sabornicima, gostima i svim članovima UHB HEP-a zaželio je blagoslovljen i sretan Božić, puno zdravlja i poslovnog uspjeha u Novoj godini.