16. glavna izborna Skupština UHB HEP 1990.-1995.

16. Izborna skupština UHB HEP 90.-95.
29/11/2020
Dan Udruge
01/12/2020

16. glavna izborna Skupština UHB HEP 1990.-1995.

Središnji odbor Udruge je na svojoj 24. sjednici  od 12.11.2020., temeljem Statuta UHB HEP-a 90.-95., čl. 23.donio  odluku da će se16. Glavna  redovna skupština  održati  28. 11. 2020. u Zagrebu s početkom u 12:00 sati. Na osnovu ukupnog broja članova  u radu  skupštine može sudjelovati 122 sabornika, članova Udruge s pravom glasa.

Zbog uvedenih epidemioloških mjera za suzbijanje širenja bolesti COVID-19, Središnji odbor je donio odluku o održavanju skupštine na šest lokacija u isto vrijeme koje će biti povezane video vezom. Lokacije na kojima se održavala skupština su bile:

 • centralna lokacija, Forum, Radnička ulica 50 Zagreb – voditelji rada skupštine. Predsjednik Udruge Davor Tomljanović i glavni tajnik Udruge Igor Kalac,
 • lokacija Zagreb 1, Riverside golf, Jadranska avenija 6, Zagreb, Darko Luke, Dubravko Pavelić
 • lokacija Zagreb 2, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Danijel Vincetić, Ivica Huzjak
 • lokacija Split, FESB – Ruđera Boškovića 32, Split, Iko Gudelj, Boško Komar, Bože Dijan-
 • lokacija Rijeka, RITEH, Vukovarska ulica 58, Rijeka, Neven Cuculić, Darko Međurečan
 • lokacija Osijek, FERIT, Kneza Trpimira 2b, Osijek, Darko Mikulić, Darko Larva

Skupština je otvorena intoniranjem himne Republike Hrvatske. Predsjednik Udruge Davor Tomljanović je pozvao sve nazočne da  minutom šutnje odaju dužnu počast svim poginulim, nestalim i umrlim braniteljima, djelatnicima HEP d.d. i HOPS d.o.o. Sukladno poslovniku o radu Glavne redovne skupštine predložio je dnevni red 16. Glavne izborne skupštine:

 • Otvaranje Skupštine
 • Poslovnik o radu Skupštine
 • Izbor Radnih tijela Skupštine:
 • Radnog predsjedništva
 • Verifikacijskog povjerenstva
 • Kandidacijskog povjerenstva
 • Izbornog povjerenstva
 • Zapisničara
 • Ovjerovitelja zapisnika
 • Izvješće predsjednika o radu UHB-HEP-a 90.-95. za 2019.g
 • Izvješće Nadzornog odbora UHB-HEP-a 90.-95. za 2019. g
 • Rasprava o Izvješćima i usvajanje Izvješća
 • Rebalans proračuna 2020.
 • Program rada i proračun za 2021.g.
 • Izbor i potvrđivanje kandidata za članove tijela Udruge:
 • Predsjednika
 • Središnjeg odbora
 • Suda časti
 • Razno

Predsjednik Udruge je dao na usvajanje Poslovnik o radu skupštine kojeg je Središnji odbor donio na zadnjoj sjednici, a koji je jednim dijelom prilagođen novonastaloj situaciji i sukladan je načinu održavanja skupštine. Poslovnik je jednoglasno prihvaćen.

Treća točka dnevnog reda je bila izbor radnih tijela skupštine. Predsjednik je za Radno predsjedništvo koje će u nastavku voditi rad skupštine na svim lokacijama predložio,za predsjednika Tihomira  Lasića, a začlanove su predloženi Vladimir Pinjuh i Josip Šogorić iz ROSH-a, Mladen zuzić iz ROZH-a i Ivica Širić iz ROIH-a. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

U nastavku treće točke dnevnog reda predsjednik Radnog predsjedništva Tihomir Lasić je zahvalio sabornicima na ukazanom povjerenju, pozdravio sve nazočne članove Udruge, sabornike i goste te je  poželio da rad Skupštine protekne pravom demokratskom ozračju.

Nakon toga pristupilo se izboru ostalih radnih tijela Skupštine. Za Verifikacijsko povjerenstvo predloženi su:

 • na centralnoj lokaciji: Željko Pogačić i Zoran Tolić,
 • Zagreb 1: Davor Hrvojević, Denis Marković i Miro Marjanović,
 • Zagreb 2: Zlatko Haramija, Nikola Rakić, Dražen Hrga, i Zlatko Marega,
 • Split: Krunoslav Kosovec, Ozren Ćosić i Miroslav Krištić,
 • Rijeka: Mario Čabraja, Zvonimir MorićGluhaić, Igor Horonitz i Davor Pielić,
 • Osijek: Darko Vlašić, Ivan Rakić i Silvio Bićan.

Za kandidacijsko povjerenstvo predloženi su Davor Tomljanović i Stjepan Hodak.

Za izborno povjerenstvo predloženi su:

 • na centralnoj lokaciji: Dario Lisinski, Stipe Vukasović Lončar, Bernardin Bašlin i Ivan Galečić,
 • Zagreb 1: Ivan Karačić, Ivica Poljak i Goran Vrbanić,
 • Zagreb 2: Boris Bobonj, Mišo Veraja, Branimir Ratkovčić i Vaso Aleksić
 • Split: Ivica Bogadi, Milan Pavić, Ivica Kopf i Alen Filipović,
 • Rijeka: Alojz Krnjević, Željko MeićSidić, Igor Miklošević i Željko Špalj,
 • Osijek: Stipe Sučić, Dalibor Kero i Robert Kakuk.

Za zapisničaraje predložen Igor Kalac, a za ovjerovitelje zapisnika Igor Košta i Denis Udović.

Središnji odbor je donio odluku da na svakoj lokaciji u predloženim radnim tijelima moraju biti nazočna najmanje dvojica predloženih kandidata da bi radna tijela mogla raditi onako kako to Poslovnik o radu skupštine i nalaže.

Svi predloženi kandidati za radna tijela su jednoglasno usvojeni na svim lokacijama.

U ime svih,za  Verifikacijsko povjerenstvo sa centralne lokacije Željko Pogačić  je izvijestio skup da je od 122 pozvana sabornika nazočan 91 sabornik s pravom glasa  te će temeljem Poslovnika o radu skupštine  sve odluke koje se donesu biti pravovaljane. Zbog regularnosti glasovanja utvrđena je natpolovična većina od 46 glasova.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda  izvješće o radu UHB HEP 1990.-1995. za 2019. podnio je predsjednik Udruge Davor Tomljanović.

U svom opširnom izvješću predsjednik  je sabornicima prezentirao najvažnije aktivnosti Udruge koje su bile sastavni dio  Programa rada  za 2019.

Nakon izvješća predsjednika Udruge izvješće Nadzornog odbora UHB HEP 1990.-1995. za razdoblje 2019. podnio je predsjednik Nadzornog odbora Udruge Stjepan Hodak.

U daljnjem radu Skupštine, nakon kratke rasprave o izvješćima predsjednika Udruge i predsjednika Nadzornog odbora sabornici su u objedinjenom glasovanju jednoglasno usvojilioba izvješća.

 1. točka dnevnog reda je bio prijedlog rebalansa proračuna za 2020. koji je sabornicima iznio glavni tajnik Udruge Igor Kalac.

Zbog potrebe usklađivanja financijskih planova s obzirom na prihod sredstava i potrebe trošenja sredstava, SO je donio rebalans i predlaže ga Glavnoj skupštini na daljnje usvajanje.Glavni tajnik prezentirao je izmijenjeni financijski plan, istaknuo osnovne promjene i razlike kroz financijski plan za 2020. godinu.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

U daljnjem radu pod 8. točkom prijedlog programa rada za 2021. sabornicima je iznio predsjednik Udruge Davor Tomljanović, a  prijedlog financijskog plana za 2021. glavni tajnik Udruge Igor Kalac.

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

 1. točka dnevnog reda bila je izbor predsjednika Udruge i potvrđivanje izbora regionalnih skupština za članove tijela Udruge: Središnjeg odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

Sabornici su jednoglasno potvrdili izbor skupština Regionalnih odbora za tijela Udruge i to:

 • za Središnji odbor

Vinko Sesar – predsjednik ROSH, Ivica Brakus – predsjednik ROJH, Mladen Zuzić – predsjednik ROZH, Ivica Širić – predsjednik ROIH, Darko Franjković – kandidat ROSH, Dario Lisinski – kandidat ROSH, Željko Pogačić – kandidat ROSH, Zvonimir Morić-Gluhajić – kandidat ROJH, Damir Sunko – kandidat ROJH,DubravkoBeretin – kandidat ROZH, Ive Pejnović – kandidat ROZH, Ivica Kopf – kandidat ROIH  i  Anđelko Radić – kandidat RO

 • za Glavni nadzorni odbor

Stjepan Hodak-kandidat ROSH, Goran Drašković– predsjednik NO ROSH, Božidar Dijan– predsjednik NO ROJH, Igor Kalac – predsjednik NO ROZH i Zoran Juka– predsjednik NO ROIH

 • za Sud časti

Vladimir Čale – kandidat ROSH, Stipe Sučić– kandidat ROSH, Ozren Gašpar– kandidat ROJH, Ivica Erbić– kandidat ROZH  i Zlatko Tota– kandidat ROIH

Za predsjednika UHB HEP-a 90.-95. u slijedećem četverogodišnjem razdoblju kandidiralisu se:

 • Ivica Brakus iz ROJH-a,
 • Anđelko Radić iz ROIH-a,
 • Vinko Sesar iz ROSH-a

Sva trojica kandidata su se kratko predstavili sabornicima i dali smjernice u svom budućem radu na mjestu predsjednika ako budu izabrani.

Po Poslovniku o radu skupštine, provedeno je tajno glasovanje. Nakon prvog kruga rezultat glasovanja kandidati bio je sljedeći:

 • Ivica Brakus, 26 glasova
 • Anđelko Radić, 19 glasova
 • Vinko Sesar, 46 glasova

što je značilo da je od 91 mogućeg glasa nazočnih sabornika Vinko Sesar dobio 46 glasova, a to je natpolovićna većina te je izabran za novog,  6. po redu predsjednika Udruge od osnutka.

Na kraju radnog dijela Skupštine, nakon čestitki svih nazočnih,  novoizabrani predsjednik Vinko Sesar je kratko pozdravio skup, zahvalio se svima na  ukazanom povjerenju i svim sabornicima kao i svim članovima Udruge čestitao 25. godišnjicu osnutka i rada Udruge i nadolazeće Božićne i Novogodišnje blagdane.