10.Izborna skupština ROJH-a

101. Sjednica Predsjedništva ROIH-a
17/02/2020
Obilježavanje obljetnice stradavanja Damira Tomljanovića Gavrana
19/02/2020

10.Izborna skupština ROJH-a

10.Izborna skupština Regionalnog odbora za južnu Hrvatsku održana je 14. 02. 2020. u Splitu, u zgradi Elektrodalmacije Split na Mertojaku. U radu skupštine moglo je sudjelovati  30 sabornika s pravom glasa.

Skupštinu je otvorio predsjednik Regionalnog odbora za južnu Hrvatsku Ivica Brakus. Nakon intoniranja himne Republike Hrvatske pozvao je sve nazočne da se minutom šutnje prisjete svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja kao i svih umrlih članova Udruge.

Ivica Brakus je pozdravio sve nazočne, posebno sabornike kojima je zaželio uspješan rad kao i goste koji su svojim dolaskom uveličali skup, direktora DP Elektrodalmacija Split Sašu Kraljevića, predsjednika i glavnog tajnika Udruge Davora Tomljanovića i Igora Kalca, predsjednika i tajnika ROSH-a Vinka Sesara i Darija Lisinskog, predsjednika i tajnika ROZH-a Mladena Zuzića i Nevena Cuculića i predsjednika ROIH-a i člana Središnjeg odbora iz ROIH-a  Anđelka Radića i Ivicu Kopfa.

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda jednoglasno je usvojen i Poslovnik o radu skupštine.

Sukladno Poslovniku o radu  skupštine Ivica Brakus je predložio izbor Radnog predsjedništva koje će u nastavku voditi rad skupštine. Za predsjednika Radnog predsjedništva predložen je glasnogovornik Udruge Tihomir  Lasić, a za članove  Boško Komar i Stipe Vukasović Lončar. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik Radnog predsjedništva Tihomir Lasić je zahvalio sabornicima na ukazanom povjerenju u izboru Radnog predsjedništva i pozdravio sve nazočne članove Udruge, sabornike i goste.

Nakon toga pristupilo se izboru ostalih radnih tijela Skupštine. Za Verifikacijsko povjerenstvo predloženi su: Ivica Poljak predsjednik, članovi Milan Gašpić i Ivan Tokić. Za Kandidacijsko povjerenstvo predloženi su: Denis Bajaj predsjednik i članovi Arsen Bajlo i Mato Kalinić. Za Izborno povjerenstvo predloženi su: Milan Pavić predsjednik i članovi Željko Meić Sidić i Božidar Dijan. Za zapisničara je predložen Iko Gudelj, a za dva ovjerovitelja zapisnika Boško Komar. Svi prijedlozi su usvojeni jednoglasno.

U ime  Verifikacijskog povjerenstva Ivica Poljak je izvijestio skup da je od 30 pozvanih sabornika nazočno 27 sabornika s pravom glasa  te će temeljem Poslovnika o radu skupštine  sve odluke koje će skupština donijeti biti pravovaljane.

Skup su prigodnim riječima pozdravili direktor DP Elektrodalmacija Split Saša Kraljević i predsjednik Udruge Davor Tomljanović.

Tihomir Lasić je pod 4. točkom dnevnog reda pročitao koji  se članci Pravila regionalnog odbora mijenjaju i u kratkim crtama  objasio što se mijenja. Sabornici su jednoglasno usvojili predložene promjene Pravila regionalnog odbora.

U petoj točki dnevnog reda predsjednik ROJH-a je podnio izvješće o radu regionalnog odbora za period od 2016.-2019.

Pomoći zbog smrti, bolesti člana Udruge, člana obitelji, liječenja i rehabilitacije, nabavke lijekova i ortopedskih pomagala bile je  zastupljena u punom obimu. Udruga je sudjelovala u obilježavanju svih značajnih datuma i obljetnica iz Domovinskog rata. Veliki broj članova  18.11. u Vukovaru, u koloni sjećanja odaje počast svim poginulim i nestalim braniteljima i svim civilnim žrtvama u herojskoj obrani grada. Istog dana članovi  se okupljaju i u Škabrnji kako bi se poklonili žrtvama ovog malog  mjesta u zadarskom zaleđu koje je samo u jednom danu izgubilo preko 80 svojih mještana, branitelja i civila.

Proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 05.08. u Kninu ne može proći bez sudjelovanja velikog broja branitelja iz svih regionalnih odbora. Isto tako ROJH  obilježava datume pogibije i posjet mjestima stradavanja svih naših poginulih i nestalih kolega branitelja. Posebno je istaknuo otkrivanje spomen ploče u čast oslobođenja HE i brane Peruća kao jednog od najvažnijih objekata HEP Proizvodnje koji je razornim miniranjem bio teško oštećen ali i oslobođen 27.01.1993.

Jedna od bitnih aktivnosti koje se slobodno mogu staviti pod stavku pomoći članovima bili su međuogranski susreti, izleti, regionalni sportski susreti i  sportski susreti „Memorijal Branko Androš“ na kojem se svaki put okupi velik broj članova Udruge.

Nakon izvješća predsjednika ROJH-a  izvješće Nadzornog odbora  za razdoblje 2016.-2019. podnio je predsjednik Nadzornog odbora ROJH-a Nikola Rakić.

Nadzorni odbor održavao je svoje sjednice  redovno, svakih šest mjeseci kako bi prekontrolirao financijsko poslovanje ROJH-a te donosio polugodišnje i završno, godišnje financijsko izvješće. Zaključak  Nadzornog odbora je da nije bilo nepravilnosti u vođenju knjigovodstva i financija. Sve odluke koje je donosilo predsjedništvo bile su donošene temeljem Statuta udruge i Pravila regionalnog odbora i bile su potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom.  

U daljnjem radu Skupštine, nakon kratke rasprave o izvješćima predsjednika ROJH-a i predsjednika Nadzornog odbora sabornici su jednoglasno usvojili izvješća.

Nakon usvajanja izvješća data je razrješnica dosadašnjim članovima tijela ROJH-a i to predsjedniku, predsjedništvu, izvršnom i nadzornom odboru.

U nastavku rada Izborne skupštine pristupilo se izboru članova ROJH-a za tijela ROJH-a i to; za predsjednika, članove predsjedništva i nadzornog odbora.

Za predsjednika ROJH-a je jednoglasno izabran za novi čeverogodišnji mandat dosadašnji predsjednik Ivica Brakus.

U predsjedništvo ROJH-a izabrani su: Ivica Poljak, Boško Komar, Božo Jerak, Zvonimir Morić Gluhaić, Damir Sunko, Frano Kelava, Denis Bajaj, Mladen Prnjat, Mišo Veraja, Dalibor Kero i Zoran Milivojević.

Nakon tajnog glasovanja u Nadzorni odbor izabrani su; Ivan Balić, Božidar Dijan i Nikola Rakić.

Za izbor kandidata za članove Središnjeg odbora i Suda časti UHB HEP 90.-95. pristupilo se tajnom glasovanju jer je predloženo više kandidata. Za dva člana Središnjeg odbora Udruge izabrani su: Zvonimir Morić Gluhajić i Damir Sunko.

Za člana Suda časti udruge izabran je Ozren Gašpar.

Potvrđeni su i svi sabornici za Glavnu izbornu skupštinu UHB HEP90.-95. koja će se održati 28. 03. 2020. Regionalni odbor će na glavnoj skupštini predstavljati 30 sabornika s pravom glasa.

Zadnja točka dnevnog reda je bio izbor kandidata za predsjednika Udruge. Na skupštinama ogranaka ROJH-a istaknut je samo jedan kandidat i to predsjednik ROJH-a Ivica Brakus koji je dobio jednoglasnu podršku svih nazočnih sabornika da se na Glavnoj izbornoj skupštini UHB HEP-a 90.-95. kandidira za predsjednika Udruge.

10.Izborna skupština ROJH-a završila je prigodnim obraćanjem predsjednika ROJH-a Ivice Brakusa i ugodnim druženjem svih sudionika u restoranu Elektrodalmacije Split.