ROZH – Ustroj – Regionalni odbor za zapadnu Hrvatsku

Predsjedništvo

Predsjednik ROZH-a

Mladen Zuzić


Tajnik ROZH-a

Neven Cuculić


Dopredsjednik

Željko Špalj


Dopredsjednik

Vojko Perše


Dopredsjednik

Davor Pielić


Nadzorni odbor

Predsjednik NO

Vaso Aleksić


Član NO

Zlatko Marega


Član NO

Alen Velnić


Sud časti

Sud časti

Slavko Damijanić


Povjerenik za informiranje

ROSH

Vaso Aleksić


Predsjednici ogranaka

Elektroprimorje

PREDSJEDNIK

Denis Udović


POGON RIJEKA

Igor Košta


POGON SKRAD

Mišel Beljan


POGON CRIKVENICA

Alen Filipović


POGON OPATIJA

Željko Valentić


CRES-LOŠINJ

Željko Aleksa


POGON RAB

Marijan Dumčić


POGON KRK

Robert Rušin


TE RIJEKA

Zlatko Marega


ELEKTROLIKA

Davor Pielić


ELEKTROISTRA

Vaso Aleksić


PRP RIJEKA

Vojko Perše


TE PLOMIN

Mladen Fonović


HE SINJ

Željko Špalj


HE VINODOL

Marijan Majetić


HE RIJEKA

Damir Lučić