104. Sjednica Predsjedništva ROIH-a

22.Sportski susreti UHBHEP ROZH
09/09/2021
21.Sportski susreti ROJH-a
03/10/2021

104. Sjednica Predsjedništva ROIH-a

Dana 09. rujna 2021. godine u Osijeku, pridržavajući se svih propisanih epidemioloških mjera, održana je 104. Sjednica Predsjedništva ROIH-a. Skup je pozdravio predsjednik ROIH-a Ivica Širić te nakon odavanja počasti minutom šutnje za sve poginule i preminule hrvatske branitelje, predložio sljedeći dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen:
– Usvajanje zapisnika sa 103. sjednice
– Izvješće sa sjednica Izvršnog , Središnjeg, Nadzornog odbora UHB HEP-a
– Financijsko izvješće ROIH-a za prvu polovinu 2021.godinu
– Priprema za 20. Sportske susrete ROIH-a Umag 24.-26.09.2021.g
– Razno
Zapisnik sa 103. sjednice je jednoglasno prihvaćen.
Izvješće sa sjednice Izvršnog i Nadzornog odbora podnio je predsjednik Ivica Širić, izvješće sa Središnjeg odbora podnio je Anđelko Radić te su članstvo izvijestili o tekućim događanjima u udruzi.
Financijsko izvješće za prvu polovinu 2021 godinu podnio je tajnik Darko Larva.
U tijeku su pripreme za 20. Sportske susrete ROIH-a koje će se održati u Umagu od 24.-26.09.2021.g, ako to bude dozvoljavala situacija sa virusom Covid-19 ( koronom).