10. Izborna skupština ROZH

Početak Domovinskog rata
03/03/2020
In memoriam – Goran Kliškić 1969. – 1992.
24/03/2020

10. Izborna skupština ROZH

ROZH je 21. veljače 2020.g. u Rijeci u prostorijama TE Rijeka održao 10. Izbornu skupštinu. U radu skupštine su sudjelovala 24 od pozvanih 26 sabornika (utvrđen kvorum i donošenje svih odluka je relevantno) , dragi nam gosti iz ostalih regionalnih odbora kao i nekolicina kolega ROZH te predstavnici poslovodstva TE Rijeka i dijelova ODS-a.
Predsjednik ROZH Mladen Zuzić je nakon intoniranja Lijepe naše pozdravio sve nazočne te pozvao na odavanje počasti minutom šutnje svima palim za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku i u međuvremenu preminulim kolegama braniteljima.
Potom je jednoglasno usvojen predloženi Poslovnik o radu skupštine ROZH. Izabrana su jednoglasno i radna tijela skupštine:
– Radno predsjedništvo u sastavu: Alen Filipović (Ćiro)—predsjednik, Mario Jelić, Damir Benković.
-Izbirno povjerenstvo:Zlatko Marega—predsjednik, Slavko Damijanić, Draženko Bistrović.
-Verifikacijsko povjerenstvo:Darko Međurečan—predsjednik, Vojko Perše, Marijan Dumičić.
-Kandidacijsko povjerenstvo:Marin Tomljanović—predsjednik, Eugen Keretić, Nevio Bučić.
-Zapisničar: Neven Cuculić
-Ovjerovitelji zapisnika: Igor Kalac i Darko Međurečan.
Pročitana su Pravila ROZH te predložene izmjene istih, koje su nakon toga izglasavanjem skupštinara usvojene.
Predsjednik ROZH Mladen Zuzić je podnio iscrpan izvještaj o radu RO za razdoblje 2016-2019.g.
Zatim je pozvan predsjednik Nadzornog odbora ROZH Vaso Aleksić da podnese izvještaj za isto razdoblje 2016-2019.g.
U prezentiranim izvješćima je spomenuto ostvareno u predmetnom razdoblju, financijsko stanje RO te naglašeno djelovanje sukladno zakonima, statutu UHB HEP-a, odlukama i pravilima RO i Udruge. Također je utvrđen podatak da je ROZH na početku prethodnog mandata brojio 571 člana a da je na koncu 2019.g. bilo 540 aktivnih članova.
Nakon kraće rasprave o izvješćima ista su predložena na usvajanje te su jednoglasnim izglasavanjem prihvaćena.
Predsjednik Radnog predsjedništva skupštine je pozvao sabornike da se dosadašnjem vodstvu i članovima tijela ROZH da razrješnica, što je jednoglasno i prihvaćeno.
Za predsjednika ROZH jedini kandidat na izborima za novi mandat je bio dosadašnji predsjednik Mladen Zuzić.
Za 3 dopredsjednika ROZH su predloženi Vanja Babić, Alen Filipović (Ćiro) i Željko Špalj.
Za 3 člana Nadzornog odbora su predloženi Igor Kalac, Vaso Aleksić i Danijel Vukelić .
Budući nije bilo više kandidata od potrebitih pristupilo se javnom izglasavanju (potvrđivanju) predloženih kandidata, što je jednoglasno i prihvaćeno te na koncu izglasani svi kandidati također jednoglasno, uz naznaku da se predsjednik NO ROZH bira među članovima na prvoj konstituirajućoj sjednici NO.
Za obnašanje dužnosti predsjednika UHB HEP-a RO nije imao prijedloge kandidata uz naznaku da je u prethodnom mandatu tu visoku dužnost obavljao gosp. Davor Tomljanović član našeg RO.
Za članove Središnjeg odbora UHB HEP-a predložena su 4 kandidata: Dubravko Beretin, Ive Pejnović, Davor Tomljanović i Vaso Aleksić. Budući se biralo dva člana tajnim glasovanjem su većinom glasova izabrani Dubravko Beretin i Ive Pejnović ujedno i dosadašnji članovi SO UHB HEP-a.
Za sud časti UHB HEP-a su predloženi Ivica Erbić, Miljenko Ferlin i Marino Petrc. Također je tajnim glasovanjem, budući se biralo jednog člana, većinom glasova izabran Ivica Erbić.
Radno predsjedništvo skupštine utvrdilo da je sve odrađeno te izglasani članovi u tijela UHB HEP-a i ROZH sukladno Statutu i Poslovniku te zaželilo uspješan rad na dobrobit svih članova.
Posebna zahvala rukovodstvu TE Rijeka i tamošnjim kolegama na izvrsnoj organizaciji te odličnom domjenku u menzi TE Rijeka.